Marketing & CommunicatieVanuit marketing perspectief is er altijd ruimte voor vooruitgang en verbetering van je product. Je kan bijvoorbeeld nooit genoeg nadenken over de positionering. Zo kan een product de beste vormgeving hebben of de mooiste web-omgeving echter slaat dit dood wanneer men niet nadenkt over de daadwerkelijke activiteiten die verbonden zijn aan het aanbieden van je product. Zo definiëren we de uiteindelijke wens van de koper om bediend te worden naar de gecreëerde verwachtingen van het product.

Marketing is het vakgebied houdt zich continu bezig met het toevoegen van waarde van een merk, product of dienst aan de markt. Hiermee is het doel om zo veel mogelijk van de betreffende producten of diensten te verkopen en dit kan er bijvoorbeeld worden ingezet op de activiteiten rondom het merk. Dit manifesteert zich o.a. in het vergroten van de naamsbekendheid, opbouwen van een bepaald imago of het aanzetten tot actie met het genereren van omzet. 

Wat het doel ook is, marketing houdt niet op nadat de afnemer zijn actie heeft gedaan. Vaak wordt er ingezet op herhaal-aankoop of op het ‘Brand Ambassadeur-schap’ om zodoende een following te creëren met als het uitdragen van het merk. Effectieve marketing is gestoeld op een scherpe en uitgebreide analyse.

Zorgvuldigheid en geduld is geboden bij het ontwerpen van een goede strategie. Vanuit dit punt zal namelijk de basis worden geslagen voor de toekomstige activiteiten. Hierbij bieden modellen een uitkomst om zodoende een overzichtelijk plan te smeden.

Met behulp van modellen kun je het veld van de doelgroep en de eigen ambities in kaart brengen. Dit vindt plaats op drie niveaus: macro, meso en micro. Uiteraard is macro het hoogst niveau. Denk hierbij aan maatschappelijke trends. Hierna volgt meso. Meso kenmerkt zich als de directe omgeving van de organisatie. Alles wat zich hierin afspeelt is vervolgens op micro niveau te analyseren. Het uiteindelijke doel is om een richting te bepalen waarmee de doelen behaald kunnen worden.